Gaziler 4. ara dönem toplantısına ilişkin gazi arkadaşlarla yapılan röportajlar

 
 

.
RÊVAN DEŞTAN ARKADAŞ

YGK: Demokratik özerkliğin ilan sürecinde gaziler kurumu yıllık toplantısı yapılıyor. Bu toplantının böyle bir süreçte yapılmasının anlam ve önemini açar mısınız?

 

      Demokratik özerkliğin inşası sürecinde böyle bir toplantının yapılması gaziler kurumu açısında tarihi önemdedir. Toplantıda bu coşku hissedilebiliniyordu. Uzun vadede süren bir mücadele sonrasında böyle bir sistemi oluşturmak önemlidir. Düşmanın inkârdaki ısrarı, anti-propagandaları karşısında, imha yönelimleri altında böyle bir cevabın verilmesi anlamlıdır.

    Gaziler toplantısında demokratik özerkliği yaşamsallaştırma rolü verildi. Geçen bir yıllık çalışmalarımızı eksiklikleriyle birlikte, eleştiri ve özeleştiri temelinde ele aldık. Bu esaslar üzerinde sürece nasıl karşılık vereceğimizin çerçevesini çizdik.

Önder Apo’nun yaşam felsefesi doğrultusunda demokratik özerkliği hayata geçirme temelinde kendimizi yeniden yapılandıracağımıza inanıyorum. Bu önemi atfediyorum.

    Gazilik kurumunun demokratik özerkliğin inşasında rolü nedir?

  Gaziler kurumunun demokratik özerkliğin inşasında öncülük misyonu vardır. Özellikle toplumsal alanda, Önderliğin öğretileri doğrultusunda bu sistemi pratikleştirmede işlev sahibi olabilirler. Bir karınca misali toplumun bütün hücrelerine nüfuz edebilirler, büyük örgütlenmeler yaratabilirler. Yine eğitimsel, kültürel, diplomatik alanlarda yer alabilirler. Gaziler kurumunun bu gücü var.

GAZİ TOLHILDAN DENGTAV MARDÎN ARKADAŞ

Toplantının yapılma süreci en uygun süreçtir. Nasıl ki hareketimiz olağanüstü bir hareketse toplantının yapılma süreci de olağanüstü özellikleri taşıyor. Bu yüzden de tam da zamanında yapılmıştır. Gaziler olarak da dönemin görevlerini tartışma ve sorumluluk alma yönünde bir kararlaşmaya gitmemiz gerekiyordu. Çünkü yaşadığımız dönem güçlü bir kararlılık ve sorumluluk gerektiriyor. Kürdistan gazileri olarak devrimin öncü rolünü oynamak ve APO’cu ruhla sürece aktif bir şekilde katılmak ilk önce gazilerin görevidir. Zaten toplantımızın temel esaslarını da bu konular oluşturuyordu. Hareketimiz açısından her toplantı bir eylemdir. Bizler bu eylemi olması gereken bir dönemde gerçekleştirdik.

Öncelikle Demokratik Özerkliğin dönemsel önemi ve gerekliliğini biraz açarsak; 21.yüzyılda üniter  devlet yapıları halkların özgürlüklerini kapitalist sistemlere devrederek, sömürüyor. Bu sömürge döngüsünü iyi çözümleyip, ona göre bir sistemle karşılık verme ihtiyacını gören Önderliğimiz, Demokratik Özerklik gibi can alıcı bir projeyle emperyalistlerin tüm politikalarını hem açığa çıkartmış, hem de ona alternatif bir iradi halk gücünü açığa çıkartmıştır. Demokratik Özerklik projesi parçalanmış toplum yapısını bir araya getiren, tüm inanç ve inanışlara kendini özgürce ifade hakkı sağlayan, barışı tesis eden bir sistemdir. Sömürgeci ağızların aksine toplumu bölme değil bir araya getirecektir. Aslında ABD’nin Irak’a müdahalesinde de görüldü ki halk özgürlüğünden taviz vermiyor. Irak’ta tıkanan ABD şimdi de yeni sömürge arayışlarına girişmiştir. Yıllardır özgürlük hareketimize karşı Türkiye’yi destekleyen, çözümsüzlüğü kendi çıkarları uğruna politika edinen savaş rantçıları bu büyük BARIŞ projesini engellemeye çalışsalar da halk referandum sürecinde kararını (Demokratik Özerklik referandumunda halk bu projeyi kucaklamıştır) bu projeden yana koymuştur. AKP anayasasına oy vermeyen her boykot iradesi Demokratik Özerklikten yana kullanılmış bir oy demektir.  Böyle önemli bir projenin tabi ki öncü gücü gazilerdir. Nasıl ki yönetimimiz kendisini devrim yönetimi diye adlandırdıysa bizler de kendimizi devrim gazileri olarak adlandırıyoruz. Devrim gazilerimiz bu noktada kendisini eğiterek, Önderlik öğretisi çerçevesinde derinleştirecektir. Arı misali çalışıp, toplumun bu projeye hazırlanmasında en önde yer alacaktır. Zaten toplantımız da bu kararlılıkla yürütüldü. Kurumumuz her zamankinden daha fazla bu irade ve güce sahiptir.

                                                                        

 

   

 

 


 

 
    kurdistan.gaziler@googlemail.com